Natječaj za zakup Državnog poljoprivrednog zemljišta

Zainteresirani se mogu u roku od 17. veljače 2020. do 18. ožujka 2020. godine prijaviti na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta. 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ”Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj” na adresu Grada Buzeta, II. istarske brigade 11,52420 Buzet, najkasnije do 18. ožujka 2020. godine. 

Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.