1. Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Buzeta i Pazina te Općina Lanišće, Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba i Motovun

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Buzet u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Datum otvaranja rasprave: 13.03.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 12.4.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.buzet@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI BUZET) zaključno do 12.4.2017. u 15 sati.

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI

Obavijest o pokretanju javne rasprave

Poveznica na dopis Dopis prema Hakom-u – pokretanje javne rasprave za PRŠI

Obavijest HAKOM-u o pokretanju javne rasprave

Poveznica na nacrt PRŠI:

Nacrt-Plana-razvoja-širokopojasne-infrastrukture-projektno-područje-Buzet-v3.2

Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi:

Obrazac-za-javnu-raspravu-PRŠI-Buzet

Poveznica na Upitnik za operatore:

Upitnik-za-operatore-PRŠI-Buzet-v.3.2

Poveznica na Prijedlog Ugovora o javnim radovima:

Prijedlog-Ugovora-o-izgradnji-Buzet

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Buzeta.

Grad Buzet ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Buzeta i za njih je odgovoran autor.

 

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području Buzeta

Komentari zaprimljeni u javnoj raspravi:

HT-PRŠI-Buzet-v.1.3

Vipnet-PRŠI-Buzet-v.1.3

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi:

Izvješće-o-provedenom-postupku-javne-rasprave-13.03-12.04-Buzet