Dokumentacija za javni natječaj za udruge 2020

PRAVILNIK o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge
Javni natječaj za udruge za 2020. godinu
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa projekta – OCD1
Obrazac proračuna – OCD2
Izjava o dvostrukom financiranju – OCD3
Izjava o partnerstvu – OCD4
Popis članova – OCD5
Izjava o ispunjenim obvezama – OCD6
Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja – OCD7
Obrazac za kvalitativnu ocjenu prijave – OCD8
Opći uvjeti – OCD9
Kontrolna lista – popis priloga
Predložak adresiranja omotnice