Dokumentacija za Javni natječaj za udruge

Plan javnih poziva i kalendar za javne natječaje za udruge u 2019. godini

Prve izmjene Plana javnih poziva za javne natječaje za udruge u 2019. godini

Pravilnik o udrugama

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Buzeta udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Buzeta.

Javni natječaj

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu.

Prve izmjene Javnog natječaja za udruge za 2019. godinu
Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje_1. izmjene
OBRAZAC OCD 1 – obrazac prijave

OBRAZAC OCD 1 – obrazac prijave u kojem se opisuje organizacija i projekt/program/manifestacija koju prijavljujete.  Uz obavezan prilog u papirnatoj dokumentaciji, ovaj obrazac potrebno je predati i u digitalnom obliku putem web servisa na ovim stranicama.

Obrazac OCD 2 – obrazac proračuna

Obrazac OCD 2 – obrazac proračuna u kojem se opisuje financijski plan projekta/programa/manifestacije koju prijavljujete.  Uz obavezan prilog u papirnatoj dokumentaciji, ovaj obrazac potrebno je predati i u digitalnom obliku putem web servisa na ovim stranicama.

Obrazac OCD 3 – izjava dvostruko financiranje

Obrazac OCD 3 – izjava dvostruko financiranje

Obrazac OCD 4 – izjava o partnerstvu

Obrazac OCD 4 – izjava o partnerstvu

Obrazac OCD 5 – popis članova

Obrazac OCD 5 – popis članova / samo za prijavitelje koji nemaju sjedište na području Grada Buzeta

Obrazac OCD 6 – izjava o ispunjavanju preuzetih obveza

Obrazac OCD 6 – izjava o ispunjavanju preuzetih obveza

Prijedlog izgleda omotnice

Kako bi ispravno ispisali omotnicu, molimo da koristite tekst sa slijedećeg predloška.

Popis priloga

Popis priloga informativnog je karaktera te Vam služi radi lakšeg snalaženja prilikom pripreme sve potrebne dokumentacije.