URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA – MALA HUBA II


Poveznica na provedbene odluke u službenom glasilu:

Službene novine Grada Buzeta06/2007

Službene novine Grada Buzeta 05/2010

Službene novine Grada Buzeta 04/2011


Grafički dio:

MALA-HUBA-2 – karte