Izvješće o javnoj raspravi

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta provedena je u trajanju od 15 dana u razdoblju od 17. ožujka do 31. ožujka 2016. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta bio je izložen na javni uvid svakim radnim danom u Sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11.

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog plana bio je dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta te u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javno izlaganje o Prijedlogu prostornog plana održano je u srijedu 23. ožujka 2016. godine s početkom u 17 sati u zgradi Narodnog doma u Buzetu.

Izvjesce o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta