IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA BUZETA – PRIJEDLOG ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU


IZVJEŠĆE S 2. PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta

PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA U 2. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Primjedbe javnopravnih tijela

OSTALE PISANE PRIMJEDBE U 2. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Primjedbe građana
.

PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA ZA II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Na temelju članka 94. i članka 96. stavka 3., a u svezi s člankom. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za II. ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/17-01/74, Urbroj: 2106/01-03-01-17-2 od 1. veljače 2017., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

 II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O

PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

ZA II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 javni uvid: od 10. veljače 2017. do 17. veljače 2017.

javno izlaganje: srijeda, 15. veljače 2017. u 17:00 sati

II. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za ponovnu raspravu provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 10.veljače 2017. do 17.veljače 2017. godine.

Za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za II. ponovnu raspravu biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, osim utorkom srijedom i četvrtkom od 7:00 do 17:00 u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat u Buzetu.

Istodobno s objavom II. ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za II. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta: www.buzet.hr i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za II. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u srijedu 15. veljače 2017. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II istarske brigade 2/prizemlje.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, II. ponovna rasprava ponavlja se jer se Prijedlog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijenio tako da su novim rješenjima promijenjene granice građevinskog područja i odredbe za provođenje i jer se promjenama utječe na vlasničke odnose.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana za II. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima Prijedloga plana za II. ponovnu raspravu koji su u odnosu na prethodne Prijedloge Plana izmijenjeni.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plana za II. ponovnu raspravu ili pisanim putem najkasnije do petka 17. veljače 2017. godine na slijedeću adresu za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II istarske brigade 11, 52 420 Buzet.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

GRAD BUZET

Upravni odjel za gospodarenje prostorom


TEKSTUALNI DIO:

Obrazlozenje Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta

Sazetak Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta

Tekstualni dio Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta


GRAFIČKI DIO:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvjeti korištenja

3.2. Područja posebnih ograničenja

3.3. Posebne mjere uređenja

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA:

4.1. Juričići (dio), Kajini, Krbavčići, Mala Huba, Perci, Počekaji, Sveti Martin, Sveti Ivan, Štrped

4.2. Nugla, Nemarniki, Strana, Brgad, Mavrići, Mištrići

4.3. Juričići (dio), Marinci, Peničići, Podkuk (dio), S. Donat

4.4. Kompanj, Krkuž, Rim, Roč, Staniva Roč

4.5. Forčići, Kompanj (dio), Ročko polje

4.6. Blatna Vas, Cunj, Čiritež, Forčići (dio), Podkuk, Selca, Sušići

4.7. Brnobići, Erkovčići, Kras, Černehi, Klanac, Hum

4.8. Duričići

4.9. Benčići, Kotli, Krušvari

4.10. Klarići, Martinci, Prodani, Sovinjsko Polje

4.11. Juradi, Kosoriga, Medveje, Račice, Račički breg, Rimjak

4.12. Barušići, Marčenegla, Negnar, Paladini, Senj, Vrh

4.13. Bartolići, Krti, Sovinjska brda

4.14. Podrebar (dio), Pračana, Sirotići, Sovinjak, Sovinjsko polje, Žonti (dio)

4.15. Mali Mlun, Veli Mlun, Škuljari, Žonti (dio)

4.16. Baredine, Črnica, Salež, Seljaci, Ugrini

 
.

IZVJEŠĆE S 1. PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA

Izvjesce o 1. ponovnoj javnoj raspravi

 

PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA U 1. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Primjedbe i očitovanja javnopravnih tijela u 1. ponovnoj javnoj raspravi

OSTALE PISANE PRIMJEDBE U 1. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI (poredano abecednim redom prezimena i naziva tvrtke)

Ostale pisane primjedbe A-D

Ostale pisane primjedbe E-K

Ostale pisane primjedbe M-Slavić

Ostale pisane primjedbe Stoković-Z

 

 

 PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA ZA 1. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Na temelju članka 94. i članka 96. stavka 3., a u svezi s člankom. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za I. ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/16-01/241, Urbroj: 2106/01-03-16-2 od 21. prosinca 2016., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

 I. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O

PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

            javni uvid: od 30. prosinca 2016. do 13. siječnja 2017.

            javno izlaganje: 10. siječnja 2017.

I. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za ponovnu raspravu provest će se u trajanju od 15 dana u razdoblju od 30. prosinca 2016. do 13. siječnja 2017. godine.

Za vrijeme trajanja I. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za I. ponovnu raspravu biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00  do 15:00 sati u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat u Buzetu.

Istodobno s objavom I. ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za I. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta: www.buzet.hr i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za I. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u utorak 10. siječnja 2017. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II istarske brigade 2/prizemlje.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, ponovna rasprava provodi se ako se Prijedlog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijeni tako da nova rješenja nisu u skladu s programskim polazištima iz Odluke o izradi plana, ako se promijeni granica građevinskog područja ili ako se promjenom utječe na vlasničke odnose.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana za I. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima Prijedloga plana za I. ponovnu raspravu koji su u odnosu na prvi Prijedlog izmijenjeni.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plana za I. ponovnu raspravu ili pisanim putem najkasnije do petka 13. siječnja 2017. godine na slijedeću adresu za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II istarske brigade 11, 52 420 Buzet.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

GRAD BUZET

Upravni odjel za gospodarenje prostorom


Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta

Sažetak Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta

Tekstualni dio Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta


  • GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina

2.1 Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1 Posebni uvjeti korištenja

3.2 Područja posebnih ograničenja

3.3 Posebne mjere uređenja

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4.1. Juričići (dio), Kajini, Krbavčići, Mala Huba, Perci, Počekaji, Sveti Martin, Sveti Ivan, Štrped

4.2.G. Nugla, D. Nugla, Nemarniki, Strana, Brgad, Mavrići, Mištrići

4.3. Juričići (dio), Marinci, Peničići, Podkuk (dio), Sveti Donat

4.4. Kompanj, Krkuž, Rim, Roč, Stanica Roč

4.5. Forčići, Kompanj (dio), Ročko Polje

4.6. Blatna Vas, Cunj, Čiritež, Forčići (dio), Podkuk (dio), Selca, Sušići

4.7. Brnobići, Erkovčići, Kras, Černehi, Klanac, Hum

4.8. Duričići

4.9. Benčići, Kotli, Krušvari

4.10. Klarići, Martinci, Prodani, Sovinjsko Polje (dio)

4.11. Juradi, Kosoriga, Medveje, Račice, Račički breg, Rimjak

4.12. Barušići, Marčenegla, Negnar, Paladini, Senj, Vrh

4.13. Bartolići, Krti, Sovinjska brda

4.14. Podrebar (dio), Pračana, Sirotići, Sovinjak, Sovinjsko polje, Žonti (dio)

4.15. Mali Mlun, Škuljari, Veli Mlun, Žonti (dio)

4.16. Baredine, Črnica, Salež, Seljaci, Ugrini