Natječaj za udruge

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju se putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom,
kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2019. godinu – ne otvarati.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem web servisa ispod ovog teksta.

Slanje obrazaca za udruge

Prijava dokumentacije po javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu - ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE JE 10.02.2020. Nakon toga web servis više neće biti dostupan.
  • Ukoliko se radi o prijavi godišnjeg programa rada udruge upišite: GODIŠNJI PROGRAM RADA
  • UČITAVANJE DOKUMENTACIJE

  • Prihvatljive vrste datoteka:
  • Prihvatljive vrste datoteka: