Natječaj za udruge

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju se putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom,
kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2021. godinu – ne otvarati.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na web stranici Grada Buzeta.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem web servisa ispod ovog teksta.

Poštovani, istekao je rok za podnošenje dokumentacije i web servis za učitavanje dokumentacije više nije raspoloživ.