Stipendije

Obavještavamo sve učenike i studente daje gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. rujna 2021. godine raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./22. godinu  (KLASA: 602-01/21-01/19, 2106/01-03-01-21-3).

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se  u roku od 1. listopada do 15. listopada 2021. godine.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se osobno, putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije.

Više informacija, kao i obrasce prijave možete preuzeti sa sljedećih poveznica:

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata (“SNGB”, br. 5/19)

ZAKLJUČAK O BROJU I VISINI MJESEČNOG IZNOSA STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

NATJEČAJ

Rok za prijavu stipendija je istekao.

OBRASCI ZA RUČNU PREDAJU ZAHTJEVA ZA STIPENDIJE:

OBRAZAC 1: PRIJAVA_REDOVNI NATJEČAJNI POSTUPAK

OBRAZAC 2: PRIJAVA_BEZ PONAVLJANJA NATJEČAJNOG POSTUPKA

OBRAZAC 3: IZJAVA

OBRAZAC 4: PRIJAVA_POTPORA U OBRAZOVANJU